Kreatiffestival Třebechovice pod Orebem 28.5.2016

V sobotu 28.5.2016 budeme vyrábět netradiční hudební nástroje na Kreatiffestivalu v Třebechovicích pod Orebem. Všichni jsou vítáni. http://www.kreatiffestival.cz/

Slyšet jinak v České filharmonii 18.6.2016

V sobotu 18.6.2016 připravujeme kurz Slyšet jinak určený lektorům, animátorům a edukátorům České filharmonie v Praze. Není určeno veřejnosti.

Dílna pro nejmladší skladatele na festivalu Beethovenův Hradec 9.-12.6.2016

Ve dnech 9.-12.6.2016 proběhne již tradiční Dílna pro nejmladší skladatele v rámci hudebního festivalu Beethovenův Hradec v Hradci nad Moravicí. Pro přihlášené skladatele ve věku 6 až18 let připravujeme workshopy Slyšet jinak, výrobu netradičních hudebních nástrojů a hru na boomwhackery. Více informací gabriela.vsetickova@gmail.com

Program Slyšet jinak vznikl ze snah o proměnu hudební výchovy v obor, v němž kreativita má stejně významnou roli jako reprodukce, vytváření hudby jako její provozování, význam tvořivosti přesahuje hranice hudebního pragmatismu a hudba a hudebnost nejsou chápány pouze jako procvičování a zachování evropského hudebního multikódu, nýbrž každý v ní má šanci rozvíjet své vlohy a dovednosti bez ohledu na dosavadní hudební a sociokulturní zkušenosti.

Hudební výchova bez bariér je tak jedním z klíčových východisek programu Slyšet jinak. Každý zvuk a každý projev je v ní chápán jako hudební, každý předmět jako hudební nástroj, spontánní interakce mezi zvuky jako improvizace a časové grafické fixování zvuků a jejich následné reprodukování jako hudební kompozice.

Program Slyšet jinak při svém vzniku v roce 2001 navázal na koncepce britsko-německého projektu Response a rakouského Klangnetze. Inspiroval se jejich metodologií, důrazem na tvořivost i na využití mimohudebních prvků a na týmovou práci ve výuce. Východiskem programu Slyšet jinak je hra, která volně vychází z improvizace se zvukem, z pokynových skladeb a kompozic žáků. Kompoziční principy se stávají prostředkem, nikoli cílem, neboť primární důraz je kladen na zážitek z tvorby a práce se zvukem.