Ročník 2002 - 2005

KURZ 2005/2 KURZ 2005/1 KURZ 2004 KURZ 2003 KURZ 2002/2 KURZ 2002/1

KURZ 2005/2

Pravidelný podzimní kurz byl poznamenán mírně konfrontačním duchem setkání reprezentantů projektu Klangnetze a v té době již svébytného Slyšet jinak. Mnohé nejasnosti se osvětlily, leč dojem z kurzu nezůstal jednoznačný.

Termín: 8. - 11. 11. 2005
Lektoři: Prof. Dr. Josef Gründler, Cordula Bösze, Prof. Dr. Hans Schneider, Hochschule für Musik Freiburg, doc. Ing. Ivo Medek, PhD., HF JAMU, MgA. Markéta Dvořáková, Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D., Mgr. Jaromír Synek, doc. Vít Zouhar, Ph.D.
Účastníci: studenti PdF UP Olomouc - obor Učitelství na 1. stupni ZŠ a speciální pedagogika (3. ročník) + studenti HF JAMU Brno - obor Hudební kompozice
Místo konání: KHV PdF UP Olomouc - Umělecké centrum UP, SZŠ Olomouc - Řepčín

KURZ 2005/1

Program Slyšet jinak se na přání pořadatelů představil na brněnském festivalu Expozice nové hudby 2005. Ke spolupráci byly vyzvány brněnské základní a střední školy. Společným cílem týmu Slyšet jinak, učitelů a dětí bylo v průběhu tří vyučovacích hodin hudební výchovy připravit samostatné hudební kompozice, v nichž by děti byly nejen interprety, nýbrž i skladateli. Pouze rámcově naznačený prostor děti využily k vytváření vlastních skladeb, které pak prezentovaly na festivalovém koncertě v Loutkovém divadle Radost.

Termín: 18. - 22. 5. 2005
Lektoři: doc. Ing. Ivo Medek, Ph.D., MgA. Markéta Dvořáková, MgA., Mgr. Vít Zouhar, PhD., Mgr. Jaromír Synek, MgA. Jan Kavan, MgA. Jana Bařinková
Účastníci: žáci a studenti brněnských škol - ZŠ Brno-Hamry, Waldorfská základní škola Brno a Biskupské gymnázium Brno
Místo konání: výše uvedené školy a Loutkové divadlo Radost

Video z ENH 2005 - Waldorfská škola Brno:

Get Flash to see this player.

KURZ 2004

Původně třídenní kurz byl rozšířen na čtyřdenní. Novinkou je vystoupení všech účastníků v rámci společného koncertu. Přípravě na něj je věnován právě onen den navíc. Projekt se uskutečnil za podpory Fondu rozvoje vysokých škol.

Termín: 9. - 12. 11. 2004
Lektoři: Prof. Dr. Josef Gründler, Cordula Bösze, doc. Ing. Ivo Medek, Ph.D., MgA. Markéta Dvořáková, MgA., Mgr. Vít Zouhar, PhD., Mgr. Jaromír Synek
Účastníci: studenti PdF UP Olomouc - obor Učitelství na 1. stupni ZŠ a speciální pedagogika + studenti HF JAMU Brno - obor Hudební kompozice
Místo konání: KHV PdF UP Olomouc - Umělecké centrum UP, SZŠ Olomouc - Řepčín

KURZ 2003

Pravidelný podzimní kurz poprvé vychází vstříc oborové specializaci jeho účastníků a ke spolupráci jsou poprvé přizvání pedagogové a studenti Hudební fakulty JAMU. Nově je program koncipován nejen na možnosti rozšíření tradiční výuky hudební výchovy na základních a středních školách, nýbrž se v oblastech improvizace a kreativity zaměřuje na děti handicapované, na hledání motivací a inspirací k bezprostřednímu přístupu k hudbě menšinových skupin a odlišných kultur.

Termín: 18. - 20. 11 .2003
Lektoři: prof. dr. Josef Gründler, doc. Ing. Ivo Medek, Ph.D., Mgr. Veronika Ševčíková, Pd.D., MgA. Markéta Dvořáková, MgA., Mgr. Vít Zouhar, PhD., Mgr. Jaromír Synek
Účastníci: - studenti PdF UP Olomouc - obor Učitelství na 1. stupni ZŠ a speciální pedagogika (3. ročník)
- studenti HF JAMU Brno - obor Hudební kompozice
- žáci Speciální základní školy Olomouc - Řepčín
Místo konání: KHV PdF UP v Olomouci - Umělecké centrum UP, SZŠ Olomouc - Řepčín

KURZ 2002/2

Na podzim probíhá druhý kurz, tentokrát zaměřen na práci s dětmi mladšího školního věku - prvňáčky ZŠ Olomouc, Heyrovského 33. Opět se koná s podporou programu Erasmus-Socrates.

Termín: 5. - 7. 11. 2002
Lektoři: Mag. Gerhard Nierhaus, MgA., Mgr. Vít Zouhar, PhD., Mgr. Jaromír Synek
Účastníci: - studenti PdF UP Olomouc - obor Učitelství na 1. stupni ZŠ a speciální pedagogika (3. ročník)
- žáci Základní školy v Olomouc-Heyrovského 33
Místo konání: KHV PdF UP v Olomouci - Umělecké centrum UP, Základní škola Olomouc-Heyrovského ul. 33

KURZ 2002/1

Pod vlivem rakouského programu Klangnetze a ve spolupráci s Universität für Musik und dartellende Kunst Graz vzniká na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci program Slyšet jinak (Anders Hören). Jeho cíle se ve srovnání s Klangnetze rozšiřují směrem k improvizaci a kreativitě, východiskem jsou hry se zvukem. V kurzu je uplatňován dvoustupňový model výuky: první fáze je určena studentům (PdF), kteří se ve druhé fázi - při práci se studenty gymnázia - sami stávají lektory. Kurz probíhá po čtyři týdny, v jejichž průběhu žáci dál s lektory pracují na svých skladbách.

Termín: 19.-21.3. a 16.-18.4. 2002
Lektoři: Prof. Dr. Josef Gründler MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D., Mgr. Jaromír Synek
Účastníci: - studenti PdF UP Olomouc - obor Učitelství na 1. stupni ZŠ a spec. pedagogika
- studenti Gymnázia Olomouc - Hejčín
Místo konání: KHV PdF UP v Olomouci - Umělecké centrum UP, Gymnázium Olomouc - Hejčín