Tým Slyšet jinak

Olomouc

Doc. MgA., Mgr. VÍT ZOUHAR, Ph.D.

 • skladatel, muzikolog, pedagog
 • studium skladby na JAMU v Brně a na Hochschule für Musik und darstellende Kunst Graz, muzikologie MU Brno
 • autor oper, orchestrálních a komorních skladeb a textů zaměřených na problematiku hudby 20.století
 • vyučuje na Khv PdF UP v Olomouci, kde také inicioval vznik programu Slyšet jinak, který doposud vede
 • kontakt: vit.zouhar@upol.cz

Mgr. JAROMÍR SYNEK, Ph.D.

 • pedagog, sbormistr, stavitel hudebních nástrojů
 • studium PdF UP Učitelství pro 2. st.ZŠ a SŠ (obor Čj-Hv)
 • 1994-2001 - učitel českého jazyka, hud.výchovy a sbormistr školních pěveckých sborů na olomouckých základních a středních školách
 • odborný asistent pro didaktiku Hv na Khv PdF UP
 • kontakt: jaromir.synek@upol.cz

Mgr. GABRIELA COUFALOVÁ, Ph.D.

 • flétnistka, pedagožka
 • absolventka Teorie a provozovací praxe staré hudby na FF MU v Brně, Učitelství pro 2.st. ZŠ: Hv-Nj na PdF UP v Olomouci
 • v letech 1997-1999 učitelka zobcové a příčné flétny na ZUŠ Letohrad, 2002-2004 lektorka německého jazyka v Centru jazykové přípravy PdF UP
 • odborná asistentka pro hudební dějiny a teorii na Khv PdF UP v Olomouci
 • kontakt: gabrielacoufalova@centrum.cz

Mgr. GABRIELA VŠETIČKOVÁ, Ph.D.

 • pedagožka, lektorka německého jazyka
 • absolventka Učitelství hudební výchovy pro střední školy (PdF) a Historie (FF) na Univerzitě Palackého v Olomouci a doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika tamtéž
 • odborná asistentka pro hudební dějiny a hudbu 20. století na Khv PdF UP v Olomouci
 • kontakt: gabriela.vsetickova@gmail.com

Brno

Prof. Ing. IVO MEDEK, Ph.D

 • skladatel, performer, teoretik, pedagog
 • magisterské a doktorské studium skladby na JAMU v Brně
 • vyučuje kompozici a teorii kompozice, 2002 - 2008 děkanem Hudební fakulty JAMU, od 2010 rektor JAMU
 • autor více než 50 orchestrálních, komorních a elektroakustických kompozic
 • spoluzakladatel Ars Inkognita a Ensemble Marijan
 • kontakt: medek@jamu.cz

Mgr. MARKÉTA DVOŘÁKOVÁ, Ph.D.

 • skladatelka, performerka, pedagožka
 • absolventka kompozice na JAMU v Brně
 • autorka mnoha kompozic, jako "composer in residence" působila ve Werkstat Graz
 • členka Ensemble Marijan
 • spoluzakladatelka skladatelských sdružení HUDBABY a Multi-Art
 • kontakt: marketacomposer@email.cz

Ing. MgA. DAN DLOUHÝ, Ph.D.

 • skladatel, sólový hráč a tvůrce speciálních bicích, strunných a dechových nástrojů
 • absolvent VUT Brno - obor "Jaderné a tepelné stroje a zařízení", absolvent JAMU Brno - obor Bicí nástroje, Kompozice a Teorie kompozice
 • autor více než 60 komorních, orchestrálních a elektroakustických skladeb
 • zakládající člen a umělecký vedoucí Středoevropského souboru bicích nástrojů DAMA DAMA a dua KONVERGENCE
 • kontakt: damadama@email.cz

Doc. JAROSLAV ŠŤASTNÝ, Ph.D.

 • skladatel (pod pseudonymem Peter Graham), klavírista, muzikolog, publicista a pedagog
 • studium skladby na JAMU, 1993 – 2009 dramaturg Expozice nové hudby v Brně, vyučuje kompozici na JAMU
 • autor několika desítek skladeb orchestrálních, komorních, klavírních i experimentálních
 • kontakt: graham@jamu.cz

Doc. Mgr. RICHARD FAJNOR

 • performer, konceptuální a multimediální umělec, výtvarník, psycholog
 • činný na AVU v Praze, VUT v Brně a JAMU v Brně (obor multimediální kompozice)
 • kurátor a organizátor uměleckých festivalů (Medzi, Billboart Gallery Europe)
 • kontakt: fajnor@jamu.cz

MgA. SÁRA MEDKOVÁ

 • pianistka a skladatelka
 • absolventka studia kompozice na JAMU v Brně a hry na klavír na HAMU v Praze
 • laureátka mezinárodních klavírních soutěží a vyhledávaná interpretka soudobé hudby
 • členka Ensemble Marijan a zakládající členka souboru ISHA trio
 • kontakt: info@saramedkova.cz

Klangnetze

Prof. Dr. JOSEF (SEPPO) GRŰNDLER

 • skladatel, hudebník (kytara, počítač), improvizátor, hostující profesor pro sounddesign na Donauuniversität Krems
 • vyučující Digital Audio na FH Joanneum Graz, do roku 2002 vedl program "Klangnetze" ve Štýrsku a Korutanech
 • spoluzakladatel programu Slyšet jinak/Anders Hören

CORDULA BÖSZE

 • flétnistka, improvizátorka, pedagožka, studium příčné flétny na Musikhochschule ve Vídni
 • zakladatelka "böszen salonorchesters" pro provozování soudobé hudby
 • experimentátorka se zvukovými možnostmi příčné flétny, "Musikerin in residende" při 10. skladatelském fóru v Mittersill

Mag. Dr. GERHARD NIERHAUS

 • skladatel, pedagog, studium kompozice na Hochschule für Musik und darstellende Kunst Graz u Petera Michaela Hamela a Gerda Kühra
 • autor kompozic nejen pro běžné obsazení, ale také elektroakustické a elektronické hudby např. pro divadlo, taneční divadlo a film
 • vyučuje algoritmické kompozice na Institut für Elektronische Musik und Akustik Graz, klade důraz na propojení hudby s dalšími druhy umění